Hotel Vi Vadi Bayer 89 Zimmer - Hotels, Objektbereich